(3) Informatie uitwisselingsprotocol asbest

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Informatie uitwisselingsprotocol asbest in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het protocol legt afspraken vast over de uitwisseling van informatie over opgelegde maatregelen door handhavende en toezichthoudende partijen in de asbestketen (Inspectie SZW, certificerende instellingen proces en persoon en omgevingsdiensten). Het uiteindelijke doel hiervan is om gezamenlijk effectiever toezicht uit te kunnen oefenen op met name de slecht presterende bedrijven en werknemers binnen de asbestsaneringsbranche.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf of asbestinventarisatiebureau (indien eenmanszaak).

 • Gegevens: NAW-gegevens + certificaatnummer + soort overtreding + maatregel (sanctie).
 • Verzameldoel: Het protocol legt afspraken vast over de uitwisseling van informatie o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: iNet.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gecertificeerd asbestverwijderaar (deskundig toezichthouder of deskundig verwijderaar) of asbestinventariseerder.

 • Gegevens: NAW-gegevens + certificaatnummer + geboortedatum + soort overtreding + maatregel (sanctie).
 • Verzameldoel: Het protocol legt afspraken vast over de uitwisseling van informatie o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Het bewaartermijn in iNet is 7 jaar.
 • Bron: iNet.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Certificerende instellingen proces- en persooncertificaat.
 • Omgevingsdiensten.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1983
Type: Primair