(3) Onderzoek implementatie/uitvoering nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Onderzoek implementatie/uitvoering nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Inzicht krijgen in hoeverre werkgevers en arbodiensten de nieuwe wettelijke verplichtingen uitvoeren, de belemmeringen die ze daarbij ervaren, de te onderscheiden succes- en faalfactoren en het opleveren van aanknopingspunten voor effectieve inspectiestrategie.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Werkgever(vertegenwoordigers), Werknemer(vertegenwoordigers) en specialisten op het gebied van arbozorg.

  • Gegevens: Naam + telefoonnummer zakelijk + e-mailadres + functie + takenpakket.
  • Verzameldoel: Maken van afspraken voor interviews.
  • Bewaartermijn: 12 maanden na einde looptijd onderzoek. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.
  • Bron: Websites van bedrijven, telefonische verstrekt door bedrijven zelf of uit een database waar de verwerker toegang tot heeft.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De Inspectie SZW ontvangt een onderzoeksrapport van de verwerker. De persoonsgegevens worden niet verder verstrekt buiten de Inspectie SZW.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4314
Type: Primair