(3) Onderzoek naar schijnconstructies zelfstandigen v1.1

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Onderzoek naar schijnconstructies zelfstandigen v1.1 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Personen/bedrijven detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald land arbeid en verblijf in Nederland faciliteren.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Boekhouders en advocaten die ondernemingsplannen indienen bij de RVO/IND namens bepaalde zelfstandigen. De genoemde persoonsgegevens hebben zowel betrekking op de boekhouders en advocaten als op de zelfstandigen.

  • Gegevens: NAW gegevens + nationaliteit + financiële gegevens (zoals bankgegevens en geldstromen)
  • Verzameldoel: Personen detecteren die voor zogenaamde zelfstandigen uit een bepaald .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: 2 jaar
  • Bron: IND ontvang verblijfsaanvragen van zelfstandigen waar ondernemingsplannen bij horen. De IND stuurt deze ondernemingsplannen en andere dossiers ter controle door aan RVO. De Inspectie SZW ontvangt geen gegevens van de RVO, maar heeft op locatie gegevens geanalyseerd om tot een onderzoeksrapport te komen om zogenaamde “faciliteerders” te detecteren.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers binnen het programma schijnconstructies en CAO naleving die belast zijn met de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
  • Op basis van de analyse van de gegevens van de RVO wordt een gepseudonimiseerd onderzoeksrapport opgeleverd. De IND ontvangt dit onderzoeksrapport.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7591
Type: Primair