(3) Voorlichting nieuwe bedrijven in de afvalbranche

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking (3) Voorlichting nieuwe bedrijven in de afvalbranche in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Aan de hand van een maandelijkse uitdraai van het Handelsregister bijhouden hoe veel nieuwkomers maandelijks bijkomen en een selectie van die nieuwkomers informeren – schriftelijk en/of telefonisch - over de risico’s ten aanzien van gezond, eerlijk en veilig werken.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bestuurders van bedrijven in de sbi-code 38 Afvalinzameling en verwerking.

  • Gegevens: NAW + functie + telefoonnummer + emailadres
  • Verzameldoel: Aan de hand van een maandelijkse uitdraai van het Handelsregister bijhouden hoe veel nieuwkomers maandelijks bijkomen en een selectie van die nieuwkomers informeren – schriftelijk en/of telefonisch - over de risico’s ten aanzien van gezond, eerlijk en veilig werken.
  • Bewaartermijn: Vanaf 1 mei 2019 tot en met december 2022 (looptijd van het programma)
  • Bron: Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • De leden van het betreffende programma en/of project, inclusief medewerkers van de afdeling A&O. Gegevens worden niet gedeeld met derden/externen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Toezicht

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7456
Type: Primair