Verwerkingen tbv Juridisch handelen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerkingen tbv Juridisch handelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers; (derde) Belanghebbenden; Bezwaarmakers; Beroep instellers; Klagers en beklaagden; Behandelend ambtenaren, griffiers, rechters etc. Conform Diversiteit en inclusiviteit binnen Defensie, kwalitatief. BZK.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Zie M1110 BZK

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Generaal RVB

Bezoekadres

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16169
2500 BD Den Haag
NEDERLAND