9 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

CES Unveiled Conference en de European Entrepreneurship Summit

Opdrachtgever zal per e-mail contactgegevens van medewerkers van EZK en relaties van EZK aan Opdrachtnemer verstrekken ten behoeve van een uitnodigen voor het event CES Unveiled Amsterdam". Er wordt geen gebruik gemaakt van prive gegevens, alleen de functionele emailadressen waarover door ons wordt beschikt

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M9123
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren (programma) national point of entry

Helpen en adviseren van MKB bedrijven uit het buitenland bij het opzetten en uitrollen van hun internationale activiteiten in Nederland. Dit programma ondersteunt internationaal talent dat in Nederland wil werken of een bedrijf wil beginnen en hen adviseren over de mogelijkheden voor een verblijfsvergunning. Hierbij krijgen zij ondersteuning bij het juridische procedures, financiële vereisten en het proces om een visum aan te vragen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3235
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren Economische Diplomatie en Handelsbevordering

Uitvoeren van Economische Diplomatie en Handelsbevordering door het helpen en adviseren van bedrijven uit Nederland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun activiteiten in het buitenland (internationaliseren).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3262
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren Private Sector Investeringsprogramma (PSI)

De doelstelling van PSI is het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling door middel van het bevorderen van innovatieve proefinvesteringen in ontwikkelingslanden. Hiermee wordt beoogd een belangrijke bijdrage te leveren aan armoedevermindering door het creëren van economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en inkomensverbetering. Zie Staatscourant 2008, 1008.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3416
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren regeling Starters International Business (SIB)

Subsidieprogramma Support International Business is een subsidie die activiteiten van Nederlandse ondernemers financiert om zakelijke kansen te vergroten in een specifiek buitenland, het doelland (Sc 2022, 8696). Ondersteuning gebeurt met vouchers voor voor de volgende activiteiten: SIB Collectieve activiteit - samen naar handelsmissies en beurzen; SIB Individuele beursdeelname; SIB Marktentree; SIB Coaching; SIB Kennis en vaardigheden SIB Alternatieve markten.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3507
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Uitvoeren subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheid

De subsidieregeling Demonstratieproject, Haalbaarheids- & Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse ondernemers door subsidiering om succesvol te ondernemen in andere landen (Sc 2022-31932). In ontwikkelingslanden wordt hiermee positief bijgedragen aan duurzame lokale ontwikkeling.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3543
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren van in- en uitgaande missies met of zonder bewindslieden

Het uitvoeren van uitgaande handelsmissies en het monitoren van projecten vereist het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de deelnemers. Deze handelsmissies worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij gaat het om handelsmissies met of zonder bewindslieden. Faciliteren van het leggen van contacten met potentiele buitenlandse zakenpartners. Verwerving van en communicatie met deelnemers over hun deelname en profilering onder potentiele afnemers.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M7363
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Uitvoeren van pilot regeling 2g@there-OS

Pilot 2g@there OS is een pilotprogramma dat tot doel heeft armoede terug te dringen door het vestigingsklimaat in ontwikkelingslanden te versterken. Sleutel is het versterken en ontwikkelen van de lokale sector. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt ondersteund.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3678
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Verlenen van ontheffing aanbestedende diensten Rusland

Het behandelen van ontheffing-aanvragen op grond van Vo (EU) 2022/576 ter realisatie van het Europees sanctiebeleid tegen Rusland, als doel hebbende het voortzetten van handelsrelaties tussen Nederlandse en Russische bedrijven.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M10726
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Ga naar

  • Pagina 1