46 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Beheren van online dossier gekoppeld aan openbaar octrooiregister

Het faciliteren van kennisname van alle op de aanvragen, of het daarop verleende octrooi, betrekking hebbende stukken die het bureau hebben bereikt of die het bureau aan de aanvrager of aan derden heeft doen toekomen (artikel 19 Row 1995).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2646
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking

Bijhouden van een register van octrooigemachtigden

Uitvoering geven aan artikel 23a Rijksoctrooiwet 1995: het bijhouden van een register van octrooigemachtigden.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2164
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking

Incidentele subsidies DG B&I

Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M228
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

Incidentele vergunningen en ontheffingen

Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uitvoering van: - Activiteitenbesluit milieubeheer - Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht, -Besluit milieueffectrapportages, -Besluit algemene regels milieu mijnbouw, - Mijnbouw wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M180
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Vergunningen

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Uitvoeren van de MIT regeling welke inhoudt om over regiogrenzen heen en projecten van het MKB beter te laten aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren (nr. WJZ/ 26253579).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3042
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

Opnemen van contactgegevens in de octrooilicentiedatabank

Opnemen van gegevens m.b.t. het octrooi in de octrooilicentie databank. Een octrooilicentie is een afspraak tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer (degene die gebruik wil maken van de kennis die is beschermd door het octrooi).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2150
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking

Programma onderst. MKB in het kader van Scaling up Dutch Enterprises project

Uitvoering COSME-programma: Ondersteunen van MKB bedrijven door uitvoeren analyse behoeften en advies voor strategie, gericht op groei van bedrijf (SCUDE).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3810
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Publiceren van octrooigegevens in periodiek uit te geven blad (Hoofdblad)

Publiceren van gegevens uit het octrooiregister in het Hoofdblad . Het Hoofdblad bevat onder andere informatie over verleende octrooien, ingeschreven topografieën van halfgeleiderproducten en aangevraagde en verleende aanvullende beschermingscertificaten. Het blad bevat ook wijzigingen die in het Octrooiregister zijn aangebracht. Dit conform de Rijksoctrooiwet 1995, artikel 20.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2161
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Actieve openbaarmaking
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom

Registreren deelnemersinformatie SBIR

Uitvoeren van de SBIR (Small Business Innovation Research) door ondernemers uit te dagen in de vorm van een competitie om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M4105
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

Registreren in octrooiregister

Registreren van aanvragen voor octrooien waarvoor OCNL verantwoordelijk is in het octrooiregister waaruit de stand van zaken omtrent octrooiaanvragen en octrooien kan worden afgeleid en waaruit voor dit doel gegevens kunnen worden verstrekt aan derden (Rijksoctrooiwet 1995 artikel 19).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2025
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Intelectueel eigendom
Onderwerp: Ondersteuning > Ondersteuning