13 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Programma onderst. MKB in het kader van Scaling up Dutch Enterprises project

Uitvoering COSME-programma: Ondersteunen van MKB bedrijven door uitvoeren analyse behoeften en advies voor strategie, gericht op groei van bedrijf (SCUDE).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3810
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren Borgstellingskrediet voor de Landbouw

Uitvoeren van de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw waarmee de overheid borg staat voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen die bij het afsluiten van een lening de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals grond, gebouwen of machines).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2272
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Subsidies
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren Economische Diplomatie en Handelsbevordering

Uitvoeren van Economische Diplomatie en Handelsbevordering door het helpen en adviseren van bedrijven uit Nederland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun activiteiten in het buitenland (internationaliseren).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3262
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren fiscale regeling WBSO .

Compenseren van een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (ook wel R&D genoemd), conform de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) en de Regeling S&O-afdrachtvermindering.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M8620
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Uitvoeren programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Hoofddoel van de regeling is het bijdragen aan het uitbannen van alle kinderarbeid (volgens de ILO-norm) voor 2025, conform besluit subsidieprogramma fonds bestrijding kinderarbeid 2018-2022 Min-BuZa.2018.1204-22 ( Staatscourant 2018, 31870). Bij het uitvoeren van de regeling en het monitoren van projecten wordt vereist het verwerken en gebruiken van contactgegevens van het aanspreekpunt bij een bedrijf of organisatie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3298
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren programma’s Water-OS3 en Water-OS4

Het ondersteunen van de ambassades bij de uitvoering van hun projecten op het gebied van waterbeheer en watertechnologie, waarbij wordt gestreefd naar het betrekken van de brede Nederlandse watersector en het duurzaam verbinden van de watersector in het partnerland met de Nederlandse watersector.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3885
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Het verlenen van subsidie voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden, voor de ombouw van bouwmachines en zeegaande bouwvaartuigen door middel van NOx-reducerende maatregelen en voor het gebruik van bouwmachines zonder verbrandingsmotor die in hun energiebehoefte worden voorzien door elektriciteit, waterstof of niet petrochemische waterstofdragers, conform de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), 22 maart 2022, nr. IENW/BSK-2022/51482

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M10823
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame economie > Duurzame economie
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren van de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, door middel van subsidie, teneinde de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen, conform de regeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET), 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2021/329303.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M10819
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame economie > Duurzame economie
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Uitvoeren van de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, voorheen TKI-toeslag

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen de programmatoeslag voor privaat-publieke samenwerking (PPS) aanvragen. Dat kan het TKI doen als een bedrijf samenwerkt met een onderzoeksinstelling aan onderzoek en ontwikkeling en hieraan financieel bijdraagt. Het TKI kan de programmatoeslag gebruiken voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten of innovatiemakelaars (WJZ /20169450).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2679
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Uitvoeren van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten

De regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten (TOF) investeert in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven. nr. WJZ/15088505

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M2683
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Ondersteuning

Ga naar